با استفاده از لینک‌های زیر می‌توانید به نسخه‌های مختلف RSS سایت دسترسی داشته‌باشید

 

 

۱مجموع خبرهاhttps://www.entehaj.com/feed/rss/
۲گروه ها> سیاسیhttps://www.entehaj.com/cat/news/political/feed
۳گروه ها> اجتماعیhttps://www.entehaj.com/cat/news/social/feed
۴گروه ها> فرهنگیhttps://www.entehaj.com/cat/news/cultural/feed
۵گروه ها> ورزشیhttps://www.entehaj.com/cat/news/sports/feed
۶گروه ها> اقتصادیhttps://www.entehaj.com/cat/news/economical/feed
۷گروه ها> فناوریhttps://www.entehaj.com/cat/news/technology/feed
۸گروه ها> پزشکیhttps://www.entehaj.com/cat/news/medical/feed
۹گروه ها> قضاییhttps://www.entehaj.com/cat/news/judiciary/feed
۱۰گروه ها> عمرانیhttps://www.entehaj.com/cat/news/development/feed
۱۱گروه ها> حوادثhttps://www.entehaj.com/cat/news/accidents/feed
۱۲گروه ها> کسب و کارhttps://www.entehaj.com/cat/news/business/feed
۱۳
۱۴استانهاhttps://www.entehaj.com/cat/news/provinces/feed
۱۵استانها> آذربایجان شرقیhttps://www.entehaj.com/cat/news/provinces/east-azarbaijan/feed
۱۶استانها> آذربایجان غربیhttps://www.entehaj.com/cat/news/provinces/western-azerbaijan/feed
۱۷استانها> اصفهانhttps://www.entehaj.com/cat/news/provinces/esfahan/feed
۱۸استانها> اردبیلhttps://www.entehaj.com/cat/news/provinces/ardebil/feed
۱۹استانها> البرزhttps://www.entehaj.com/cat/news/provinces/alborz/feed
۲۰استانها> ایلامhttps://www.entehaj.com/cat/news/provinces/ilam/feed
۲۱استانها> بوشهرhttps://www.entehaj.com/cat/news/provinces/bushehr/feed
۲۲استانها> تهرانhttps://www.entehaj.com/cat/news/provinces/tehran/feed
۲۳استانها> چهارمحال و بختیاریhttps://www.entehaj.com/cat/news/provinces/chaharmahal-va-bakhtiari/feed
۲۴استانها> خراسان جنوبیhttps://www.entehaj.com/cat/news/provinces/southern-khorasan/feed
۲۵استانها> خراسان رضویhttps://www.entehaj.com/cat/news/provinces/khorasan-razavi/feed
۲۶استانها> خراسان شمالیhttps://www.entehaj.com/cat/news/provinces/north-khorasan/feed
۲۷استانها> خوزستانhttps://www.entehaj.com/cat/news/provinces/khuzestan/feed
۲۸استانها> زنجانhttps://www.entehaj.com/cat/news/provinces/zanjan/feed
۲۹استانها> سمنانhttps://www.entehaj.com/cat/news/provinces/semnan/feed
۳۰استانها> سیستان و بلوچستانhttps://www.entehaj.com/cat/news/provinces/sistan-and-baluchistan/feed
۳۱استانها> فارسhttps://www.entehaj.com/cat/news/provinces/fars/feed
۳۲استانها> قزوینhttps://www.entehaj.com/cat/news/provinces/qazvin/feed
۳۳استانها> قمhttps://www.entehaj.com/cat/news/provinces/qom/feed
۳۴استانها> کردستانhttps://www.entehaj.com/cat/news/provinces/kurdistan/feed
۳۵استانها> کرمانhttps://www.entehaj.com/cat/news/provinces/kerman/feed
۳۶استانها> کرمانشاهhttps://www.entehaj.com/cat/news/provinces/kermanshah/feed
۳۷استانها> کهگیلویه و بویراحمدhttps://www.entehaj.com/cat/news/provinces/kohkiluyeh-and-boyer-ahmad/feed
۳۸استانها> گلستانhttps://www.entehaj.com/cat/news/provinces/golestan/feed
۳۹استانها> گیلانhttps://www.entehaj.com/cat/news/provinces/gilan/feed
۴۰استانها> لرستانhttps://www.entehaj.com/cat/news/provinces/lorestan/feed
۴۱استانها> مازندرانhttps://www.entehaj.com/cat/news/provinces/mazandaran/feed
۴۲استانها> مرکزیhttps://www.entehaj.com/cat/news/provinces/central/feed
۴۳استانها> هرمزگانhttps://www.entehaj.com/cat/news/provinces/hormozgan/feed
۴۴استانها> همدانhttps://www.entehaj.com/cat/news/provinces/hamedan/feed
۴۵استانها> یزدhttps://www.entehaj.com/cat/news/provinces/yazd/feed