به گزارش انتهاج به نقل از ایرنا؛بجنورد-ایرنا- مدیرامورشیلات سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی گفت: کاهش ۵۰ درصدی باران و گسترش خشکسالی در ۸۲ درصد برنجکاران این استان را به سمت پرورش ماهی سردآبی کشاند.