بجنورد- مدیر عامل شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی آبگیری سد گلمندره طی امسال را منوط به تامین اعتبار لازم دانست و گفت: پیمانکار سد گلمندره40 میلیارد مطالبه دارد.

بجنورد- مدیر عامل شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی آبگیری سد گلمندره طی امسال را منوط به تامین اعتبار لازم دانست و گفت: پیمانکار سد گلمندره۴۰ میلیارد مطالبه دارد.

به گزارش انتهاج، سید عقیل مرتضوی با اشاره به اینکه پروژه سد گلمندره به علت موضوع اختصاص اعتبارات از برنامه زمان بندی مورد نظر عقب است، افزود: طبق برنامه ریزی های صورت گرفته پروژه مذکور باید در سال گذشته به پایان می رسید.

وی میزان پیشرفت فیزیکی پروژه سد گلمندره را ۷۵ درصد عنوان کرد و تکمیل پروژه را منوط به تامین اعتبار دانست.

مرتضوی با اشاره به اینکه اگر پیشرفت فیزیکی پروژه مذکور به ۸۵ تا ۹۰ درصد برسد می توان عملیات آبگیری را انجام داد، ادامه داد: برای تکمیل این پروژه نیاز به ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار است که اگر نیمی از آن نیز اختصاص یابد، امر آبگیری تا پایان سال انجام خواهد شد.

وی با بیان بدهی ۴۰ میلیارد تومانی شرکت به پیمانکار این پروژه،عنوان کرد: طی سال گذشته از محل سفر مقام معظم رهبری به این پروژه حدود ۱۵ میلیارد تومان اختصاص یافت که اختصاص این اعتبار سبب شد تا اجرای پروژه متوقف نشود.

این مقام مسئول توضیح داد: هدف از اجرای این پروژه کنترل سیلاب های مخرب جنگل گلستان، تامین حق آبه محیط زیست و تامین آب یک هزار هکتار از اراضی کشاورزی پایین دست است.