به گزارش انتهاج به نقل از خبرنگار خبرگزاری آنا از یزد، دکتر سید محمود هاشمی رئیس بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی ومعاون تربیت و آموزش سازمان بسیج اساتید کشورهمراه در معیت مسئولان بسیج اساتید دانشگاهی استان از آزاده سرافراز دکتر سید حسین فرمی باف تجلیل وقدردانی بعمل آوردند.
در این دیدار دکتر سید محمود هاشمی رئیس بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی و معاون تربیت و آموزش سازمان بسیج اساتید کشورضمن تجلیل و قدردانی از ایثار و رشادتهای این آزاده سرافراز دوران دفاع مقدس بیان داشت: شما آزادگان سرمایه ها وسند زنده این رشادتها وایثارهای رزمندگان دوران دفاع مقدس هستید و ان شالله در این راهی که انتخاب کردید مستدام باشید وتجربیات خودتان را برای این نسل کنونی که درزمان جنگ نبودند واین زحمات وایثارهای شما وهمرزمان شما راندیدند انتقال دهید وبرای انها تبیین کنید.
در پایان این دیدار صمیمی آزاده سرافراز دکتر سید حسین فرمی باف ضمن تشکر از حضور دکتر سید محمود هاشمی وهمراهان از کتاب خاطرات ۲سال دفاع مقدس وزمان اسارت در زندانهای عراق بنام کتاب “عشق وشباب ورندی” مجموعه خاطرات اسیر ۵۴۴۲ صحبت داشت و یک نسخه از آنرا به حاضرین اهداء کرد.
گفتنی است این کتاب خاطرات هشت سال عمر گرانبهای فرمی باف دردوران اسارت می باشد که طی دوسال به رشته تحریر درآورده است و در حال حاضر استاد دانشگاه آزاد اسلامی می باشد.