محمدیار فرهادی در گفت و گو با خبرنگار انتهاج گفت : آسفالت معابر سه روستای اردین، سارمران و اق قلعه به متراژ حدود ۱۰هزار مترمربع با اعتباری بالغ بر یک میلیارد تومان از محل اعتبارات ملی انجام خواهد شد.

وی افزود : همچنین زیر سازی معابر روستاهای فرطان، دهنه اجاق، خوشین، سارمران و فیروزیه به متراژ حدود ۳۶ هزار مترمربع با اعتبار حدود ۶۰۰ میلیون تومان از محلاعتبارات داخلی در حال انجام است.

فرهادی گفت : زیرسازی روستاهای فرطان، دهنه اجاق، اردین، اق قلعه و خوشین انجام شده و زیرسازی سایر روستاها در دست اقدام میباشد.

وی خاطرنشان کرد : در صورت مساعد بودن شرایط جوی قبل از پایان سال جاری آسفالت روستاهای ذکر شده انجام خواهد شد.