یزد- معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان یزد از آغاز فرایند ارزیابی عملکرد سال ۹۸ دستگاه‌های اجرایی استان خبرداد.

به گزارش انتهاج، معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان یزد از آغاز فرایند ارزیابی عملکرد سال ۹۸ دستگاه‌های اجرایی استان خبرداد و گفت: نتایج نهایی ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها پس از تصویب در شورای راهبری توسعه مدیریت استان در جشنواره شهید رجایی در هفته دولت اعلام می‌شود.

جعفر رحمانی شمسی با بیان اینکه این ارزیابی بر اساس شاخص‌های عمومی و اختصاصی و با مشارکت دستگاه‌های اجرایی انجام می‌شود، افزود: اطلاعات عملکرد سال ۱۳۹۸ دستگاه‌های اجرایی استان توسط سازمان اداری و استخدامی کشور در سامانه مدیریت عملکرد استان ثبت و فرایند ارزیابی آنها آغاز شده است.
وی اظهار داشت: این ارزیابی توسط ۱۹ نفر ارزیاب با مشارکت ۵۴ دستگاه اجرایی استان و در محورهای اصلاح ساختار سازمانی، توسعه دولت الکترونیک، مدیریت سرمایه انسانی، بهبود فضای کسب وکار و ارتقای بهره وری، ارتقاء سلامت اداری، مسئولیت پذیری و پاسخگویی و استقرار نظام مدیریت عملکرد برگزار می‌شود.
بر اساس اعلام سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان یزد، با توجه به شرایط جامعه به منظور کنترل شیوع ویروس کرونا و رعایت فاصله گذاری اجتماعی؛ فرایند ارزیابی عملکرد سال ۱۳۹۸ با یک ماه تاخیر آغاز شده و هیچ سندی از طریق مراجعه حضوری پذیرفته نمی‌شود.