حزب پیشرو اصلاحات استان خراسان شمالى شروع به فعالیت کرد.

انتخابات شوراى مرکزى حزب پیشرو اصلاحات استان خراسان شمالى بعد از چند ماه وقفه در مورخه ١٣٩٨/٨/٣٠ در مکان رسمى دفتر حزب با قرائت کلامى از قرآن مجید انجام پذیرفت.

اعضاى شوراى مرکزى حزب پیشرو اصلاحات استان خراسان شمالى ١۵ نفر مى باشند.

که با اعضاى هسته اصلى شوراى مرکزى حزب اولین جلسه رسمى آغاز شد.

بر اساس راى گیرى انجام شده:

خانم مهستى آدینه زاده با اکثریت راى قاطع دبیر استانى حزب پیشرو اصلاحات خراسان شمالى شد.

سیدمیکائیل محمدى قائم مقام استانى حزب پیشرو اصلاحات خراسان شمالى شد.

رمضان وفادار دبیر حزب پیشرو اصلاحات شهرستان بجنورد شد.

على اکبر عمارلو نائب دوم حزب پیشرو اصلاحات خراسان شمالى شد.

الیاس پهلوان معاونت اجرایى حزب پیشرو اصلاحات خراسان شمالى شد.

محمد ثامنى معاونت سیاسى حزب پیشرو اصلاحات خراسان شمالى شد.

سیدحمیدعلوى خزانه دار حزب پیشرو اصلاحات خراسان شمالى شد.

دبیرکل حزب پیشرو اصلاحات دکتر على صوفى وزیر اسبق تعاون دولت اصلاحات مى باشد.

قائم مقام حزب پیشرو اصلاحات دکتر احمد خرم وزیر اسبق راه و ترابرى دولت اصلاحات مى باشد.

رئیس شوراى مرکزى حزب پیشرو اصلاحات دکتر مرتضى حاجى وزیر اسبق آموزش و پرورش دولت اصلاحات مى باشد.

دکتر محسن مهرعلیزاده و دکتر حسن رسولى استانداران اسبق خراسان بزرگ و مهندس سیاوش قهوه چیان هم جز شوراى مرکزى حزب پیشرو اصلاحات مى باشند.

IMG 20191129 194333 353 95x95 - آغاز فعالیت حزب پیشرو اصلاحات در خراسان شمالی IMG 20191129 194331 328 79x95 - آغاز فعالیت حزب پیشرو اصلاحات در خراسان شمالی IMG 20191129 194330 543 133x95 - آغاز فعالیت حزب پیشرو اصلاحات در خراسان شمالی