اسفراین - رئیس میراث فرهنگی اسفراین از آغاز مستند سازی و مرمت قلعه تاریخی ارگ دولت آباد خبر داد.

عبدالله سهرابی در گفت و گو با خبرنگار انتهاج گفت: تهیه طرح مطالعه، مستندنگاری و مرمت قلعه تاریخی ارگ دولت آباد اسفراین آغاز شد.

سهرابی افزود: فاز اول مرمت بخشی از برج و باروی ارگ با اعتباری بالغ بر ۳۰۰ میلیون ریال در سال ۹۷ انجام شده است.

وی خاطرنشان کرد: ارگ تاریخی دولت آباد در مسیر اصلی جاده ارتباطی اسفراین به سبزوار قرار گرفته و در فهرست آثار ملی ایران ثبت گردیده و قدمت آن به دوران قاجار برمی گردد.