به گزارش انتهاج به نقل از ایرنا؛بجنورد– ایرنا- مدیر مجتمع آلومینای ایران در شهرستان جاجرم با بیان اینکه سوخت اصلی این واحد تولیدی را گاز تشکیل می دهد، گفت: به علت افت فشار آن در تابستان و زمستان نیاز به ذخیره سازی مازوت بعنوان سوخت دوم است که باید شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی مجوز تامین سوخت جایگزین را صادر کند.