به گزارش انتهاج به نقل از ایرنا؛بجنورد– ایرنا- اگرچه به دلیل گذر زمان و زندگی ماشینی و یا به اصطلاح مدرنیسم غبار فراموشی بر چهره بسیاری از آیین ها و آداب و سنت های قدیمی پاشیده شد، ولی آیین عید قربان همانند قربانلق( قربانی) ، قربانشور( دور کردن نحس) و پخت نان سنتی در بین اقوام ترکمن ساکن در شهرستان مرزی راز و جرگلان پابرجاست.