بجنورد- معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار خراسان شمالی از ابتلا یا مشکوک بودن ۵۱ نفر از کارکنان خراسان شمالی به ویروس کرونا ویروس خبر داد.

بجنورد- معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار خراسان شمالی از ابتلا یا مشکوک بودن ۵۱ نفر از کارکنان خراسان شمالی به ویروس کرونا ویروس خبر داد.

به گزارش انتهاج،دکتر بیگ زاده در جلسه ستاد پیشگیری از شیوع ویروس کرونا که ۳۱ فروردین در محل استانداری برگزار شد، مرگ سه نفر از کارکنان خراسان شمالی تاکنون را اعلام داشت.

وی با تاکید بر حضور دوسوم از کارکنان در محل کار، بیان کرد: از یازده هزار و ۳۳۶ نفر کارمندان ۶۱ دستگاه اجرایی استان، هفت هزار و ۶۳۱ نفر در دستگاه های اجرایی حضور یافته اند.

معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار خراسان شمالی در ادامه از شناسایی و مرخصی ۶۳۸ نفر از کارمندان که جانباز هستند و یا بیماری زمینه ای داشته اند، خبر داد.

بیگ زاده ادامه داد: هزار و ۸۲ نفر از کارکنان در حال تردد نیز شناسایی شده اند که با مساعدت ادارات آنان می توانند از مرخصی استفاده کنند.

به گفته وی ۳۱۰ نفر از همسران کادر درمان نیز شناسایی شده اند که یا دورکاری یا مرخصی گرفته اند.

وی تاکید کرد: مصوبه ستاد ملی و استانی مبنی بر حضور دو سوم کارکنان در ادارات و سازمان ها به معنای انجام ندادن کار ارباب رجوع نیست و باید کارها به خوبی انجام شود.