اراک – رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مرکزی از اتمام  ۲۳ پروژه اقتصاد مقاومتی در استان با ۳۵۰۰میلیارد تومان سرمایه گذاری تعریف شده تا پایان سال خبر داد.

به گزارش انتهاج، رقیه یادگاری در نشست راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی استان مرکزی در اراک با اشاره به اینکه از سال ۹۵ با تشکیل ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، برگزاری جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی در استان مرکزی آغاز شده‌ است، گفت: از سال ۹۵ تاکنون ۱۶۶ جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی در استان مرکزی با یک هزار و ۳۳۴ مصوبه تشکیل شده است.

وی افزود: با توجه به شاخص ها و ارزیابی دبیر خانه ستاد اقتصاد مقاومتی کشور، ستاد اقتصاد مقاومتی استان مرکزی در سال ۹۵ رتبه دوم، سال ۹۶ رتبه پنجم و در سال ۹۷ رتبه دوم کشور را کسب کرده است.

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مرکزی با بیان اینکه تاکنون ۱۶ جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی در واحدهای صنعتی و بنگاه های اقتصادی استان مرکزی برگزار شده است، اظهار کرد: جلسات اقتصاد مقاومتی استان مرکزی در شهرک ها و نواحی صنعتی با حضور فعالین اقتصادی و صنعتی و تولیدی برگزار شده است.

یادگاری با اشاره به پیگیری پروژه های اقتصاد مقاومتی ملی دارای برش استانی خاطر نشان کرد: امسال ۲۳ پروژه اقتصاد مقاومتی استان با سه هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری تعریف شد که امیدواریم با پیگیری ستاد اقتصاد مقاومتی در دبیرخانه و نظارت های لازم تا پایان سال ۹۸ به نتیجه و انجام برسد.