یزد-مدیر امور آبفای هرات از اجرای عملیات آبرسانی با لوله گذاری به طول ۱۸۵۰ متر در شهرک صفائیه هرات خبر داد.
به گزارش انتهاج به نقل از روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان یزد : حیدری گفت: این عملیات با اعتباری بالغ بر سه میلیارد و دویست میلیون ریال اجرا شد.
وی اظهارداشت : این عملیات با استفاده از لوله های پلی اتیلن ۶۰ و ۹۰ میلی متری صورت گرفت.
وی خاطرنشان کرد : همزمان با اجرای این لوله گذاری ۳ حوضچه شیرفلکه در این شهرک احداث شد.
مدیر آبفای هرات در ادامه بیان کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون ۶۴۰ متر لوله گذاری شبکه توزیع علاوه بر عملیات فوق به دلیل درخواست های مردمی انجام شد.