به گزارش انتهاج به نقل از ایرنا؛بجنورد-ایرنا- همزمان با افتتاح پروژه های راهسازی ،طرح چهار خطه بجنورد- سنخواست با طول ۴۰ کیلومتر از محور بجنورد-سنخواست در استان خراسان شمالی شروع شد.