سنندج – مدیر امور آبفا مریوان از اجرای ۱۰ پروژه فعال آب و فاضلاب با اعتباری حدود ۳۶ میلیارد تومان از محل اعتبارات ملی استانی و منابع داخلی شرکت خبر داد.

به گزارش انتهاج، جهاندار محمدی به اصلاح شبکه آب و فاضلاب تپه موسک و کمربندی یک شهر مریوان اشاره کرد و گفت: برای این مهم نزدیک به سه میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده که هم راستا با پروژه های ستاد بازآفرینی شهری در مناطق محروم شهر مریوان تعریف و اجرا شد.

وی با اشاره به اینکه اجرای کانال بتنی مرکب آب های سطحی و فاضلاب محله استادیوم با اعتباری معادل سه میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان در مراحل پایانی است، اظهار کرد: با اصلاح شبکه توزیع و آبرسانی تپه موسک به متراژ هشت کیلومتر، شبکه اصلی و فرعی اصلاح و ۹۲۰ فقره انشعاب خانگی و تجاری استانداردسازی می شوند و فاضلاب قدیمی موسک و تپه موسک به طول ۴,۵ کیلومتر اصلاح می شود و با بهره برداری از خط انتقال در دست احداث رودخانه نیز، فاضلاب روباز منطقه به طول ۱,۵ کیلومتر حذف می شود.

مدیر امور آبفا مریوان در خصوص احداث کانال بتنی محله استادیوم نیز خاطرنشان کرد: با احداث این کانال به طول ۹۳۰ متر علاوه بر هدایت آب های سطحی، فاضلاب محله استادیوم به تصفیه خانه فاضلاب شهر مریوان و رودخانه کلین کبود در محل سرریز تعریف شده متصل می شود.

فاز دوم  تصفیه خانه فاضلاب مریوان در دست اقدام است

محمدی با اشاره به اینکه شهروندان شهر کانی دینار و هجرت سال ها است از مشکل فاضلاب و نبود تصفیه خانه فاضلاب رنج می بردند، تصریح کرد: در یک سال اخیر احداث شبکه انتقال فاضلاب کانی دینار به تصفیه خانه فاضلاب شهر مریوان به طول ۱۰ کیلومتر و با اعتبار ۱.۵ میلیارد تومان در حال انجام بوده که با اتمام پروژه، فاضلاب کانی دینار و هجرت به تصفیه خانه فاضلاب مریوان انتقال خواهد یافت.

وی با بیان اینکه فاز اول تصفیه خانه فاضلاب مریوان در زمینی به مساحت ۱۸ هکتار در سال ۹۲ به بهره برداری رسید، یادآور شد: فاز دوم این تصفیه خانه برای جمعیت ۲۵۰ هزار نفری شهرستان مریوان طراحی شده و عملیات اجرایی آن در دست اقدام است.