بجنورد – معاون وزیر راه و شهرسازی از اجرای ۲ هزار طرح بازآفرینی شهری در محلات هدف کشور خبر داد.

به گزارش انتهاج ، سید محمد پژمان در نشست ستاد بازآفرینی شهری خراسان شمالی گفت : طرح های بازآفرینی شهری در مناطق حاشیه ای شهرها، بافت فرسوده و در مجموع بافت ناکارآمد شهری اجرا می شود تا وضعیت زندگی شهروندان بهبود یابد.

وی با اشاره به بازدید از محله های مختلف شهرهای بجنورد و شیروان اظهار کرد : شهرهای خراسان شمالی در تمام نقاط و بخش ها، نیاز به انجام اقدامات ویژه دارند تا شرایط نشاط، شادابی و رفاه برای شهروندان مهیا شود.

مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران با اشاره به اینکه بازآفرینی شهری، کاری گسترده است و در این زمینه باید تمام دستگاه های عضو ستاد بازآفرینی شهری، همکاری داشته و پای کار بیایند ، افزود : این سازمان پیگیر سیاست های دولت در زمینه بازآفرینی شهری است و نباید تصور شود که تمام کارها بر عهده این سازمان است.

پژمان با اشاره به اینکه تا کنون بخش بسیار ناچیزی از اهداف و اقدامات بازآفرینی شهری محقق شده است، خاطر نشان کرد : خارج شدن از این وضعیت نیازمند اهتمام عموم و انسجام میان دستگاه ها است.

معاون وزیر راه و شهرسازی درباره نگرانی ها از پایین بودن سقف تسهیلات اجرای واحدهای مسکونی، گفت: هیچ نگرانی برای سقف تسهیلات وجود ندارد، به ازای هر واحد مسکونی در بافت فرسوده، ۴۰۰ میلیون ریال اعتبار تسهیلاتی یارانه دار پرداخت می شود اما اگر فرد، متقاضی دریافت تسهیلاتی بیش از این میزان باشد، یارانه به وام تعلق نمی گیرد.