کرمان – مدیرعامل سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی کرمان گفت: احداث بازارچه دائمی برای زنان سرپرست خانوار یکی از دغدغه های شهردار و خواسته های مردم کرمان است که در دستور کار قرار گرفته و با جدیت پیگیر احداث آن هستیم.

به گزارش انتهاج، محمود ایرانمنش با اشاره به راه اندازی بازارچه دائمی عرضه تولیدات زنان سرپرست خانوار در شهر کرمان اظهار کرد: طی نشست های متعدد با شهردار کرمان و بازدید های انجام شده با شهرداری منطقه سه زمینی در منطقه سه شهری برای اجرای این پروژه جانمایی شده و پس از نهایی شدن زمین این پروژه، اخذ مجوزهای آن به زودی انجام خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه برای احداث این بازارچه نیاز به مشارکت سرمایه گذار بخش خصوصی داریم، افزود: پس از نهایی شدن زمین، طی فراخوانی از تمامی سرمایه گذاران متقاضی در این امر دعوت به عمل می آید.

وی خاطرنشان کرد: اجرای این پروژه فرصت بسیار خوبی برای سرمایه گذاران خواهد بود زیرا در ادامه کار ساخت چند بازارچه دائمی دیگر در سطح شهر کرمان در دستور کار است.

ایرانمنش هدف از این اقدام را ایجاد اشتغال پایدار برای زنان سرپرست خانوار و ساماندهی آنها در یک مکان مشخص عنوان کرد و افزود: در این بازارچه تمامی تولیدات زنان سرپرست خانوار شامل صنایع دستی، پوشاک و مواد غذایی عرضه می شود.