ارومیه ،مدیرکل نوسازی و تجهیز مدارس آذربایجان‌غربی از احداث27 باب کلاس درس در مناطق محروم شهرستان ماکو خبر داد.

به گزارش انتهاج ، علی مناف‌زاده اظهار کرد : بر اساس تفاهم نامه منعقد شده با مناطق آزاد ماکو ۲۷  کلاس درس در مناطق محروم این شهرستان ساخته می شود.

وی افزود :  طی این تفاهم نامه ، ساخت ۲۷ کلاس درس در قالب ۳ مدرسه توسط مناطق آزاد ماکو با نظارت اداره کل نوسازی مدارس آذربایجان غربی می باشد.

مدیرکل نوسازی و تجهیز مدارس آذربایجان‌غربی در تشریح روستاهای مورد نظر این تفاهم نامه گفت : ۱۲۰ میلیارد ریال برای ساخت ۲۷ کلاس درس توسط منطقه آزاد ماکو در روستاهای آداغان ماکو، قیرکندی پلدشت و یولاگلدی شوط هزینه می شود.