یزد- شرکت آبفای استان یزد موفق به کسب گواهینامه اجرای برنامه ایمنی سامانه تامین آب آشامیدنی شهرابرکوه و مجتمع های روستایی فهرج و بفروئیه گردید.

مدیر مرکز پایش و نظارت برکیفیت آب و فاضلاب استان یزد گفت: برنامه ایمنی آب دارای ۱۰ گام مؤثر جهت ارتقا سطح کنترل های کیفی و ایمنی آب بوده که پس از اجرایی شدن این ۱۰ گام ، برنامه و ممیزی گواهی ایمنی آب صادر می شود.
ابراهیم علیدوست با اشاره به این که هم اکنون استان یزد دارای بیش ترین گواهی نامه ایمنی آب در سطح کشور می باشد اظهارداشت : با مهیا شدن زیر ساخت های لازم در آینده برای سایر شهرها و روستاهای استان نیز گواهی ایمنی صادر خواهد شد.