فرماندار اسفراین در جلسه شورای هماهنگی پشتیبانی سوادآموزی شهرستان با تاکید برشناسایی افراد بی سواد و بازمانده از تحصیل گفت: ارتقای سطح سواد منجر به ارتقای سایر شاخص های توسعه در استان و شهرستان خواهد شد.

اسفراین- به گزارش انتهاج؛ رئیس ستاد پشتیبانی سوادآموزی شهرستان با اشاره به اصل سی ام قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر تامین هزینه های تحصیل دانش آموزان از سوی دولت به صورت رایگان اظهار داشت : وظیفه ما بعنوان کارگزاران دولت و حاکمیت، اجرای اصولی و صحیح قوانین است.

طاهر رستمی ادامه داد: سواد علاوه بردانش افزایی مردم، نقش مهمی در مسیر کاهش و مقابله با آسیب های اجتماعی کشور دارد.

وی با اشاره به این موضوع که بی سوادی یک بحران اجتماعی است که برای رفع آن باید همه امکانات بسیج شود، افزود: داشتن اطلاعات آماری صحیح در خصوص تعداد بی سوادان شهرستان و سایر مشخصات آنان، به برنامه ریزی کمک می کند تا برای رفع بی سوادی در هر منطقه ای متناسب با ویژگی های جمعیتی آن اقدام کنند و این کار موجب تسهیل در فرآیند مدیریت آموزشی نهضت سواد آموزی می شود.

وی خاطرنشان کرد: آموزش و پرورش یکی از ارکان مهم و اساسی در توسعه کشور است و مهم ترین رکن توسعه و عامل توانمندسازی منابع انسانی هر کشوری در پرورش نیروی انسانی قوی و مبتکر، آموزش و پرورش است.

فرماندار اسفراین تصریح کرد: با دستور استاندار، شاخصها برای ریشه کردن کردن بی سوادی در استان مشخص شده است که در همین راستا کاراجرایی باید عملیاتی و به صورت جهشی وبا کیفیت انجام شود .

مهلت شش روزه فرماندار از شناسایی تا ثبت نام

فرماندار اسفراین شناسایی افراد بیسواد را مهمترین گام در کاهش نرخ بیسوادی عنوان کرد وافزود :در این زمینه با همکاری استاندارحرکت جدیدی آغاز شده است.

رستمی گفت: برای ریشه کنی بی سوادی در شهرستان، بخشداران و دستگاههای حمایتی و امور عشایری، افراد را به صورت موردی شناسایی و زمینه سنجش و  ثبت نام آنها را ظرف مدت شش روز فراهم کنند .

وی تاکید کرد: هیچ دانش آموزی نباید به خاطر هزینه تحصیلی از تحصیل باز بماند.

رستمی همچنین در ادامه گفت: افراد بدسرپرست نیز شناسایی شده و در صورت ممانعت از ادامه تحصیل فرزندانشان با هماهنگی بهزیستی ، دادستان ورود خواهد  کرد .

 برنامه استانی برای ارتقاء سواد در سه سطح تدوین شده است

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری خراسان شمالی نیز در این جلسه با بررسی میانگین نرخ سوادآموزی کشور با استان اظهار داشت: پیرو دستور دکتر شجاعی استاندار خراسان شمالی و با توجه به نرخ بالای میانگین بی سوادی در استان نسبت به میانگین کشوری لازم بود در بحث ارتقاء  نرخ سواد در استان بدون درنظر گرفتن جنسیت و سن افراد، مداخله کنیم در همین راستا مشکلات در این حوزه را در نشستهای مختلف با آموزش و پرورش احصاء کرده ایم.

ملیحه یغمایی برنامه استانی تدوین شده در جهت ارتقاء نرخ سوادآموزی را در سه سطح برشمرد و گفت: این سه بخش شامل : دانش آموزان بدو ورود به دوران ابتدایی و بازماندگان از تحصیل دوران ابتدایی ، ترک تحصیل کنندگان دوران متوسطه و بی سوادانی که مشمول سنین بالاتر از سن مدرسه هستند؛ می شود .

وی خواستار همراهی و همکاری همه دستگاههای متولی برای کاهش نرخ بی سوادی در استان و شهرستان شد و افزود: امیدواریم ظرف دو سال آینده جهش قابل توجهی در ارتقاء سوادآموزی داشته باشیم .