بجنورد - رییس اداره حفاظت محیط زیست بجنورد گفت: نمونه لاشه توکاهای گلوسیاهی که دیروز، به صورت دسته‌جمعی در بجنورد تلف شده بودند، برای تعیین علت مرگ به آزمایشگاهی در مشهد فرستاده شده است.

بجنورد – رییس اداره حفاظت محیط زیست بجنورد گفت: نمونه لاشه توکاهای گلوسیاهی که دیروز، به صورت دسته‌جمعی در بجنورد تلف شده بودند، برای تعیین علت مرگ به آزمایشگاهی در مشهد فرستاده شده است.

به گزارش انتهاج، محمد خالقی با اشاره به اینکه ابتدا گمان می رفت پرندگان تلف شده سار هستند، اظهار کرد: بررسی های بیشتر مشخص کرد که این گونه توکای گلوسیاه است که نمونه لاشه آنها، به دامپزشکی استان منتقل و از آن طریق برای بررسی بیشتر و شناسایی علت مرگ، به یک آزمایشگاه مجهز در مشهد، ارسال شده است.

وی با اشاره به اینکه نتیجه آزمایش یکی دو روز آتی اعلام می شود، افزود: لاشه هایی که به عنوان نمونه به ما تحویل شد، در اثر افتادن در جوی آب، خیس شده بودند و به همین علت، همکاران در تشخیص گونه پرنده، دچار اشتباه شدند.

بر اساس این گزارش، مرگ دسته جمعی و مشکوک شماری از پرندگان در بجنورد، که در ابتدا مسوولان حفاظت محیط زیست آن را سار تشخیص داده اند، سبب شگفتی و نگرانی مردم شد.

توکای گلوسیاه از گونه های مهاجر است. لاشه این توکاها، در جوی آب و معابر اطراف میدان بازرگانی بجنورد، مرکز خراسان شمالی، مشاهده شد و البته مورد دیگری در این زمینه گزارش نشده است.

مسوولان گفته اند در بررسی های اولیه و با توجه به شرایط ظاهری پرندگان، احتمال مسمومیت آنها وجود دارد.

در این فصل از سال، کشاورزان برای کشت و کار، بذر را قبل از پاشیدن در مزرعه به سم آغشته می کنند و احتمال می رود این پرندگان مهاجر در زمین های اطراف شهر، از این دانه های مسموم تغذیه کرده و تلف شده باشند.