استاندار خراسان شمالی از مدیران سوهان روح خود گفت و دستور مقابله با عناصر و موانع ضد توسعه استان را داد.

بجنورد – به گزارش انتهاج ؛ استاندار خراسان شمالی در نشست خبری به مناسبت هفته دولت گفت: بعضی از مدیران استانی ، فقط روز را به شب می رسانند و بسیار کند کار می کنند و برای پیگیری کارها و مصوبات بنده بارها با آن ها تماس گرفتم و موضوع را یادآوری می کنم و به یک مدیر دفتر برای آن ها تبدیل شدم.

وی همچنین گفت: این گونه مدیران همانطور که سوهان روح من هستند در واقع بیشترین خسارت را با عملکرد ضعیفشان به مردم وارد می کنند و در تلاش هستم آن ها را با خود همراه کنم.

نماینده عالی دولت در استان تاکید داشت که عده ای خود را صاحب استان می دانند و با اینکه سمت و مسئولیتی ندارند در راستای توسعه استان سازهای متفاوت کوک و مسیر توسعه و جهش استان را کندتر میکنند.

شجاعی خطاب به کسانی که میخواهند برای استان بزرگی کنند گفت: اگر واقعا دنبال بزرگی کردن برای استان هستید جوانان و مردم را به سمت تشکیل تعاونی ها برای رفع مشکلات بیکاری هدایت کنید و با تحریک مردم برای تجمعات نمی توان برای استان بزرگی کرد.

استاندار در ادامه تاکید کرد : با افرادی که بخواهند مردم را تحریک به تجمع کنند به شدت برخورد میکنم و از رسانه ها میخواهم با این افرادی که به ظاهر میخواهند برای مردم دلسوزی کنند برخورد نمایند.

نماینده عالی دولت در استان در ادامه تاکید کرد: رفت و آمدهای مقامات مسئول در سطح ملی به خراسان شمالی باعث آشنایی آن ها با ظرفیت های استان و کمک برای جذب اعتبارات برای جهش استان می شود که این رفت و آمدها ادامه خواهد داشت.

حاشیه نشینی امروز ، حاصل کم توجهی ها مسئولان

شجاعی به مسئله حاشیه نشینی اشاره ای کرد و گفت: حاشیه نشینی امروز در واقع حاصل کم توجهی ها مسئولان در گذر زمان به روستا هاست چرا که اگر اشتغال و رفاه مناسب را در روستاها فراهم میکردیم امروز با این موضوع روبرو نبودیم.
وی در ادامه تاکید کرد:مهاجرت روستاییان به حاشیه شهرها در واقع باعث از بین رفتن نیروی تولید کننده محصولات کشاورزی و دامی می شود .

نماینده عالی دولت در استان گفت:حل موضوع مسکن یکی از ارزوهای من است که باید به این موضوع هجوم برد و با ساخت مسکن به صورت انبوه سازی این موضوع را حل کرد.