به گزارش انتهاج به نقل از ایرنا؛بجنورد– ایرنا- عضو هیات علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه پیام نور خراسان شمالی گفت: مردم منتظر هستند تا دولت سیزدهم کابینه ای فراجناحی و متخصص معرفی کند تا مشکلات اقتصادی جامعه بدون هر تنشی برطرف شود.