تهران – معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری تهران گفت: به عنوان بدنه اجرایی دولت در استان تهران نمی توانیم طرح رزرو صندلی اتوبوس شهرداری را بپذیریم زیرا این طرح غیر کارشناسی و غیرقانونی است.

به گزارش انتهاج، محمد تقی زاده در حاشیه برگزاری ششمین جلسه شورای فنی استان تهران در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه طرح رزرو صندلی اتوبوس شهرداری تهران غیر کارشناسی و غیرقانونی است، اظهار داشت: اینکه طرحی از سوی سازمان اتوبوسرانی شهرداری تهران مبنی بر رزرو صندلی ها ی اتوبوس ها ارائه شود از اساس کارشناسی نبوده و نمی توانیم این طرح را بپذیریم.

وی افزود: در شرایطی که مردم در شرایط سخت اقتصادی قرار دارند این طرح از سوی شهرداری بدون کارشناسی های صورت گرفته در فرمانداری و شورای شهر ارائه شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری تهران با اشاره به اینکه نباید در شرایطی که مردم در شرایط سخت اقتصادی قرار دارند با طرح این قبیل طرح ها ذهن مردم را بی دلیل آشفته کرد، خاطرنشان کرد: شهرداری تهران الگوی شهرداری های کشور محسوب می شود و اجرای هرگونه طرحی از سوی این شهرداری می تواند الگویی برای شهرداری های کشور محسوب شود.