به گزارش انتهاج به نقل از ایرنا؛بجنورد -ایرنا- استاندارخراسان شمالی در بازدید از مناطق زلزله واقع در جنوبغربی این استان خواهان سرعت بخشیدن به بازسازی و بهسازی مناطق زلزله زده شد.