به گزارش انتهاج به نقل از ایرنا؛

محمدعلی شجاعی شنبه شب در دیدار رییس جدید خبرگزاری جمهوری اسلامی خراسان شمالی با وی که در محل دفتر استاندار انجام شد، اظهار داشت: تمامی خدمات دولت به نوعی دستاورد و عملکرد نظام جمهوری اسلامی و حاکمیت محسوب می شود و باید این دستاوردها و خدمات برای مردم تشریح شود.

وی اضافه کرد : دولت با وجود شرایط سخت اقتصادی ناشی از تحریم و همه گیری ویروس کرونا در حال خدمات رسانی به مردم است و در این راستا کارهای بزرگی نیز در تمامی حوزه ها انجام داده است و باید این خدمات از طریق رسانه ها تجزیه و تحلیل و در اختیار مردم قرار گیرد.

نماینده عالی دولت در خراسان شمالی خاطرنشان کرد: همان گونه که رهبر معظم انقلاب اسلامی فرمودند رسانه ها در کنار بیان انتقادات و نقاط ضعف عملکرد کارگزاران نظام، باید دستاوردهای مثبت دولت و نظام را نیز برای مردم بیان کنند تا مردم در جریان تمامی این امور قرار گیرند.

انتظار استاندار خراسان شمالی از ایرنا

استاندار خراسان شمالی در ادامه اظهارداشت : به هر حال انتظار ما از خبرگزاری جمهوری اسلامی به عنوان رسانه دولت بیش از سایر رسانه ها است که عملکرد ها و دستاوردهای واقعی دولت و نظام را به مردم منعکس کند و ما توقع فراتر از تبیین دستاوردها و عملکردهای نظام از این رسانه نداریم.

شجاعی حضور پررنگ و قوی ایرنا در حوزه اطلاع رسانی را از انتظارات مدیریت ارشد خراسان شمالی از این رسانه دانست و افزود: در هشت سال گذشته دولت در حوزه تامین زیرساخت های این استان کارهای خوبی انجام داده است و اعتبار زیادی نیز صرف این پروژه ها و زیرساخت ها شده است.

استاندار خراسان شمالی اظهارداشت : انتظار ما از ایرنا این است که این دستاوردها را در قالب گزارش های خبری، تصویری و سایر کارکردهای رسانه ای به اطلاع مردم برساند تا آنها نسبت به آینده امیدوارتر شوند و بدانند که مسوولان ملی و استانی در حد توان به دنبال رفع مشکلات آنها هستند.

شجاعی با ابراز گله مندی از انتقادات غیر منصفانه برخی رسانه ها یادآور شد: رسانه ها به عنوان رکن چهارم دموکراسی و رابط بین مسوولان و مردم باید به دور از نگاه ها و گرایش های سیاسی مرسوم، وظیفه خطیر خود را در امر اطلاع رسانی انجام دهند و مجموعه دولت هم انتقادات منصفانه استقبال می کند.

وی اضافه کرد : بررسی ها نشان می دهد که برخی از رسانه ها در خراسان شمالی صرفا به دنبال بیان بزرگنمایی نقاط ضعف مدیران دستگاههای اجرایی هستند و حتی مجموعه دولت را خارج از مجموعه نظام و حاکمیت تعریف می کنند و با این رویکرد دستاوردهای بزرگ دولت نیز نادیده گرفته می شود.

نماینده عالی دولت دراستان خراسان شمالی اظهارداشت : وقتی حکم رییس جمهور منتخب از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی تنفیذ می شود، بدین معناست که دولت ،نظام و حاکمیت در یک چارچوب در نظام سیاسی کشور تعریف می شوند و بیان دستاوردهای دولت به معنای انعکاس عملکرد نظام است.