به گزارش انتهاج به نقل از ایرنا؛بجنورد– ایرنا- استاندار خراسان شمالی گفت: تمامی مجوزهای سرمایه گذاری در استان باید به روز رسانی شده و شرایط صدور این نوع مجوزها هم آسان سازی شود.