به گزارش انتهاج به نقل از ایرنا؛بجنورد– ایرنا- استاندار خراسان شمالی نگاههای محدود توسعه ای را دلیل اصلی عقب ماندگی این استان از برخی شاخص های مهم توسعه و زیرساختی نسبت به میانگین کشوری اعلام کرد.