به گزارش انتهاج به نقل از ایرنا؛بجنورد– ایرنا- استاندار خراسان شمالی کمبود آب را مانع اصلی بر سر راه توسعه صنعتی در این خطه از شمالشرق کشور با وجود داشتن ظرفیت های بزرگ صنعتی اعلام کرد.