بندرعباس – دبیرشورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر هرمزگان گفت: استان هرمزگان جزو استان های اولویت دار برای مقابله با مواد مخدر است چون قاچاق مواد مخدر از مرز آبی، و همجواری با استان های درگیر حمل مواد و مهاجرپذیر بودن این استان، این استان را درگیر معضلات متعدد اجتماعی کرده است.

به گزارش انتهاج، ابراهیم فرهادی نیا در جلسه کمیته تخصصی فرهنگی و پیشگیری از مواد مخدر استان هرمزگان با بیان اینکه ۷۰ درصد زندانیان بندرعباس به طور مستقیم یا غیر مستقیم به مواد مخدر ارتباط دارد، اظهار داشت: استان هرمزگان یک استان متفاوتی است. به طور مثال طی طرح ضربتی درمان در استان هرمزگان، در ۴۸ ساعت تعداد ۶۷۸ معتاد از خیابان شهر بندرعباس جمع آوری کردیم که ۱۶ استان کشورسهمی در بین معتادین جمع آوری شده شهر بندرعباس داشتند.

کشف ۱۰۰ تن انواع مواد مخدر در استان هرمزگان

فرهادی نیا با بیان اینکه در استان ۱۰۰ تن انواع مواد مخدر کشف و ضبط می شود، خاطر نشان کرد: انواع گوناگون پرونده ها با موضوع مواد مخدر در استان تشکیل شده است می شود به گونه ایی که ۷۰ درصد زندانیان بندرعباس به طور مستقیم یا غیر مستقیم به مواد مخدر ارتباط دارد.

دبیرشورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدراستان هرمزگان  با اشاره به اینکه طرح یاری گران زندگی در سه محور حوزه فرهنگی و پیشگیری، درمان و کاهش آسیب و صیانت از معتادین بهبود یافته در استان شروع شده است، افزود: ضروری است تا همه دستگاهها در استان با بکارگیری از تمامی ظرفیت خود قدم در کاهش این معضل جامعه بگذارند.

این مسئول اختصاص بودجه برای طرح مبارزه با مواد مخدر در سطح ملی را مطلوب ندانست و گفت: ۱۷۰مرکز نگهداری معتادین در استان وجود دارد که حدود ۲۵ هزار نفراز خدمات مشاوره ودرمان این مراکز بهره می گیرند.

فرهادی نیا تصریح کرد: اگربتوانیم با کمک آموزش و پرورش خانواده ها رو درگیر طرح یاری گران زندگی” کنیم و دیگر دستگاه ها نیز درکنار آموزش وپرورش باشند می توان به نتایج خوب خوشبین بود.

وی با بیان اینکه راهی جز مسلح کردن نیروی انسانی درآموزش و پرورش در حوزه پیشگیری از اعتیاد نداریم، خاطر نشان کرد: برگزاری دوره آموزشی تخصصی، عملیاتی و کاربردی برای نیروهای انسانی و درگیر این طرح باید به صورت مستمر انجام شود وهمچنین خانواده ها و دانش آموزان به صورت غیر مستقیم و غیر مستقیم آگاهی بخشی شود.