بندرعباس – معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری هرمزگان گفت: با تلاش های مدیریت عالی استان، فرمانداران، دستگاه های اجرایی و نظارتی عضو ستاد تنظیم بازار، استان هرمزگان در زمینه کنترل بازار و مدیریت بخش ناوگان حمل و نقل عمومی درون شهری و برون شهری در بین استان های مختلف کشور عملکرد مطلوبی داشته است.

به گزارش انتهاج، ایرج حیدری در هفتمین جلسه ستاد تنظیم بازار استان با فرمانداران شهرستان های تابعه استان به صورت ویدئو کنفرانس با اشاره به عملکرد ستاد تنظیم بازار استان، با اشاره به اینکه در هفته های اخیر ستاد تنظیم بازار استاندیریت دو حوزه بازار و حمل و نقل را بر عهده داشته، اظهار کرد: با تلاش ها و پیگیری های بعمل آماده این دو حوزه مهم به خوبی مدیریت گردید که رضایتمندی مردم استان را به همراه داشت و از افزایش غیر منطقی قیمت ها با اتخاذ تدابیر مناسب در این حوزه ها جلوگیری بعمل آمد.

وی افزود: با توجه به دغدغه های که مردم مناطق مختلف استان در حوزه حمل و نقل عمومی دارند مینی بوس های گازوئیل سوز به ناوگان حمل و نقل عمومی مناطق مختلف استان اضافه شد تا زمینه ارائه خدمات مطلوب به مردم فراهم گردد.

فرمانداران تقویت و ساماندهی ناوگان حمل و نقل عمومی را دنبال کنند

حیدری با بیان اینکه فرمانداران تقویت و ساماندهی ناوگان حمل و نقل عمومی را دنبال کنند، خاطر نشان کرد: فرمانداران با همکاری دستگاه های اجرایی ذیربط تقویت ناوگان حمل و نقل مسافر بری و باری را در شهرستان های استان با جدیت دنبال کنند تا شاهد ارائه خدمات مطلوب تر به مردم استان باشیم.

وی با اشاره به اینکه تقویت ناوگان حمل و نقل عمومی شهرستان های دور افتاده استان به ویژه شهرستان بشاگرد، جاسک، پارسیان و سایر مناطق جهت رفاه حال مردم از اهمیت بسزایی برخوردار است، یادآور شد: تاکنون با اقدامات مناسب بعمل آمده توسط فرمانداران با همکاری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مینی بوس های متعددی به ناوگان حمل و نقل عمومی مناطق مختلف استان به ویژه شهرستان های شرقی و غربی استان اضافه شده است و تقویت این مهم جهت افزایش رضایمندی مردم با جدیت هرچه بیشتر دنبال گردد.

حیدری خاطرنشان کرد: اقدامات و برنامه های ستاد تنظیم بازار استان با قدرت هرچه بیشتر برای مدیریت بازار و حمل و نقل عمومی تداوم پیدا خواهد کرد و آرامش حاکم در بازار استان نتیجه تلاش های مجموعه اعضای ستاد تنظیم بازار با همکاری بازاریان و مردم شریف استان است.

تامین سوحت تاکسی های شهرستان قشم

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری هرمزگان با اشاره به تامین سوحت تاکسی های شهرستان قشم، تصریح کرد: با اقدامات و تلاش های صورت پذیرفته شده در سطح ملی به ویژه وزارت کشور، ستاد تنظیم بازار کشور و شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی مشکل سهمیه سوخت تاکسی های شهرستان قشم برطرف و زمینه ارائه خدمات مطلوب به مردم این شهرستان فراهم گردید.

وی ادامه داد: با توجه به تعداد بالای ناوگان تاکسی در شهرستان قشم فرمانداری شهرستان با همکاری منطقه آزاد از این ظرفیت برای خدمات رسانی به مردم ساکن در بخش های این شهرستان بهره گیری کند.