یزد- مسئول آمار و فناوری اطلاعات سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد، از الکترونیکی شدن بیش از یک ميليون و700 هزار برگ از اسناد سازمان خبر داد.

به گزارش انتهاج، مجتبی تجملیان با بیان اینکه این پروژه با هدف دسترسی سریع به اسناد و افزایش بهره وری عملیاتی شده است، اظهار کرد: ساماندهی فیزیکی پرونده ها، دسترسی امن، کاهش هزینه ها، ارتقاء و تنظیم پایگاه داده، اشتراک گذاری ساده تر و پشتیبان گیری بهتر و بازیابی اسناد از دیگر اهداف این پروژه است.
وی با تشریح نحوه اجرای پروژه اسکن و آرشیو اسناد سازمان افزود: این پروژه در دو بخش اسکن اسناد و ساماندهی فیزیکی پرونده ها و آرشیو الکترونیک فایل های اسکن شده در نرم افزار مدیریت اسناد میروفایلر صورت گرفته است.
تجملیان با اشاره به اینکه واحد های خدمات مهندسی، توسعه تکنولوژی ساختمان و امور مالی در این پروژه مشارکت داشته اند، تأکید کرد: در بخش خدمات مهندسی در مجموع قریب ۱۲ هزار پرونده اسکن شده است که در نهایت بیش از ۵۱۰ هزار فایل الکترونیک به دست آمده است.
وی ادامه داد: بخش های خدمات مهندسی، نظارت مضاعف سازمان، مهندسین ناظر، شورای انتظامی و نظارت عالیه اداره کل راه و شهرسازی می توانند از این فایل ها بهره برداری کنند.
وی گفت: در بخش توسعه تکنولوژی ساختمان، پرونده های کنترل و نظارت گاز استان به آرشیو الکترونیکی اضافه شده است، گفت: در فاز اول این پروژه بالغ بر۱۸۰ هزار پرونده شامل ۵۴۰ هزار برگ اسکن و بایگانی فیزیکی شد. همچنین در فاز دوم نیز تاکنون ۱۳۱ هزار و۷۶۶ پرونده شامل ۳۷۶ هزار برگ اسکن و ساماندهی شده است.
تجملیان بخش کنترل و نظارت گاز و بازرسین گاز ازطریق سامانه دفتر کنترل و نظارت گاز را بهره برداران این اسناد دانست.
وی اقدامات انجام شده در حوزه مالی را معادل اسکن ۲۴ هزار و ۶۴۵ سند عنوان کرد و گفت:۲۵۳ هزار برگ در این بخش اسکن و ساماندهی شده است.
تجملیان برنامه های در دست اقدام این واحد را برنامه ریزی در جهت به روز نگه داری اطلاعات پرونده های خدمات مهندسی در مرکز استان، راه اندازی بخش آرشیو اسناد خدمات مهندسی برای کلیه دفاتر شهرستانها، برنامه ریزی در جهت اسکن پرونده های نظارت گاز در مرکز استان و دفاتر شهرستانها و تجهیز دفاتر شهرستان و مرکزاستان به امکانات سخت افزاری مناسب در جهت برنامه های فوق عنوان کرد.