به گزارش انتهاج به نقل از ایرنا؛بجنورد_ ایرنا_ نماینده مردم اسفراین در مجلس شورای اسلامی گفت : که بودجه سالجاری این استان نسبت به سل گذشته حدود ۲۳۶ درصد افزایش یافت و به همین میزان نیز باید اعتبار شهرستان ها از جمله اسفراین افزایش یابد.