یزد– در حکمی صادره از سوی مهندس ریاضتی مدیرعامل شرکت آبفا ، دبیر و ۱۰ عضو شورای امور فرهنگی و دینی این شرکت منصوب شدند.
به گزارش انتهاج به نقل از روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان یزد : در حکم های صادره از سوی مدیر عامل ،ضیا زینی به عنوان دبیر و  همکاران باقر محمدی،حسین فتوحی، سعیده نگارش، سیاوش پاکدل، ضیاء زینی، علی شایان، محسن خوشبین، محمدعزیزی، محمد فاتحی، مرتضی دهقان و معین هنرور به عنوان عضو شورای امور فرهنگی و دینی شرکت آبفای یزد منصوب شدند.
در متن این حکم آمده است:
باعنایت به نظام نامه ساماندهی امور فرهنگی وزارت نیرو ، ابلاغی توسط مقام عالی وزارت نیرو جنابعالی به عنوان عضو شورای امور فرهنگی و دینی این شرکت منصوب می گردید.
امیداست با برنامه ریزی مناسب و اتخاذ راهکارهای مفید در چهارچوب مقررات نظام نامه و همچنین تعامل و هم فکری با دیگر اعضا در جهت تعمیق، توسعه و گسترش فعالیت های فرهنگی شرکت آب و فاضلاب استان یزد موفق و موید باشید.