بجنورد – به گزارش انتهاج به نقل از خبرگزاری صدا و سیما مسلم محمد یاران با اعلام حکم هشت کلاهبردار و همدست شرکت غله خراسان شمالی ، در خصوص جزییات آن گفت: متهم ردیف نخست این پرونده، به ۷ سال حبس تعزیری و پرداخت ۲۶ میلیارد و ۱۶۵ میلیون و ۶۶۴ هزار و ۲۷۰ ریال به عنوان رد مال در حق شاکی، مبلغ ۲۹ میلیارد و ۵۰۲ میلیون و ۸۱۱ هزار ریال جزای نقدی در حق دولت بابت کلاهبرداری، تحمل ۳ سال حبس تعزیری و ضبط وجوه ناشی از ارتشا به نفع دولت به دلیل پرداخت رشوه محکوم شد.

وی افزود: متهم ردیف دوم به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و پرداخت یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت بابت معاونت در کلاهبرداری، تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق تعزیری و ۵ میلیون تومان جزای نقدی در حق دولت و ۳ سال انفصال از هر گونه خدمت دولتی به دلیل ارتشا و تحمل ۷۴ ضربه شلاق تعزیری به دلیل اهمال منجر به تضییع در وجوه دولتی محکوم شد.

متهم ردیف سوم به ۱۰ سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق تعزیری، ۴۵ میلیون تومان جزای نقدی و ۳ سال انفصال از خدمت به دولت بابت دریافت رشوه محکوم شد.

و متهم ردیف چهارم به ۷۴ ضربه شلاق به دلیل اهمال منجر به تضییع حقوق بیت المال محکوم شد.
۴ متهم دیگر این پرونده نیز که با ۴ متهم اصلی و کارمند شرکت آرد و غله همکاری داشتند، هر یک به جرم فریب دادن طرف معامله با عنوان تدلیس در معاملات دولتی، با تخفیف به ۳ سال حبس محکوم شدند.