اسفراین - آزمایشگاه تخصصی تشخیص بیماری کرونا ویروس در شهرستان به بهره برداری رسید.

به گزارش انتهاج، رئیس دانشکده علوم پزشکی اسفراین در افتتاحیه آزمایشگاه تخصصی کرونا ویرویس گفت: تا به امروز آزمایش افراد مشکوک به ویروس کرونا به استان ارسال می شد اما با بهره برداری آزمایشگاه تخصصی ویروس کرونا روند تشخیص این بیماری در اسفراین بهتر می شود.

وی تصریح کرد: آزمایشگاه با اعتبار ۳۰۰ میلیون تومان و با تجهیزات ۷۰۰میلیون تومان که در گذشته خریداری شده بود به بهره برداری رسید.

وی افزود: آزمایشگاه قابلیت تشخیص آزمایش های برخی بیماری های عفونی را در آینده نیز دارد.

اسحاق ایلدر آبادی نیز از دریافت مجوز این آزمایشگاه از انستیتو پاستور ایران و وزارت بهداشت و درمان خبر داد و افزود: تمام کارشناسان آزمایشگاه دوره آموزشی ویژه تشخیص بیماری کووید ۱۹ را در مشهد گذرانده اند.

وی افزایش بیماریابی فعالتر، امکان گرفتن آزمایش از بیماران سرپایی علامت دار و اعزامی از مطب های بخش خصوصی از جمله مزایای افتتاح این آزمایشگاه برای شهروندان اسفراینی بر شمرد.