یزد- معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار یزد با توجه به اعلام تعرفه های جدید سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ، گفت: تعرفه های جدید نظام مهندسی ساختمان مورد تایید نیست.  

به گزارش انتهاج، محسن صادقیان ‌اظهار کرد: در شرایطی که تعرفه های نظام مهندسی ساختمان در کمیته چهار نفره در دست بررسی است اعلام تعرفه ها از سوی سازمان خلاف عرف بوده و مورد تایید نمی باشد و لازم است سازمان نسبت به ابطال تعرفه های جدید اقدام نماید.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار افزود: موضوع لغو تعرفه های جدید چند روز پیش از سوی اداره کل راه و شهرسازی استان به سازمان ابلاغ شده ولی سازمان به آن توجهی نکرده است.
وی گفت: تعرفه های نظام مهندسی باید متناسب با ارائه خدمات مناسب از سوی نظام مهندسی باشد.
‌صادقیان خاطرنشان کرد: در شرایطی که خدمات مربوط به نظام مهندسی کیفیت مناسبی ندارد و به همین دلیل مردم نسبت به مهندسین نظام بی اعتماد شده اند و همچنین در شرایط حال حاظر کشور، افزایش تعرفه آن ‌هم به میزان ۷۰ درصد هیچ گونه توجیهی ندارد و این افزایش تعرفه باعث افزایش تخلف سازی و ساخت و ساز بدون پروانه در استان خواهد شد
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار یزد تصریح کرد: تعرفه های جدید در چند روز آینده از سوی کمیته چهارنفره ابلاغ می گردد.