یزد– به علت بروز مشکل در بهره برداری از ظرفیت پمپاژ و اصلاح تاسیسات تامین برق ایستگاه پمپاژ شماره یک آبرسانی به شهرهای تفت و مهریز افزایش ثبات آبرسانی به این دو شهرستان انجام شد.

به گزارش انتهاج به نقل از روابط عمومی شرکت آب منطقه ای یزد، طی بررسی و اطلاعات انجام گرفته نیاز به تقویت تاسیسات تامین برق ایستگاه پمپاژ مذکور، ضروری تشخیص داده شد و با پیگیری و برنامه ریزی در مجموعه معاونت طرح و توسعه یک دستگاه ترانسفورماتور ۱۲۵۰KVA با هزینه ۴۶۰۰ میلیون ریال جایگزین ترانسفورماتور قبل گردید.
افزایش ثبات آبرسانی به شهرهای تفت و مهریز دستاورد اصلاحات فوق بوده است.