بجنورد – نماینده مردم بجنورد، راز و جرگلان، گرمه، جاجرم و مانه و سملقان در مجلس شورای اسلامی گفت: حقوق کارمندان رسمی و پیمانی در پنج شهرستان خراسان شمالی مشمول بهره‌مندی از مزایای مناطق مرزی شده است که از دی‌ماه امسال اعمال می‌شود.

به گزارش انتهاج، علی قربانی در این رابطه اظهار کرد: بر اساس دستور العمل وزارت کشور، شماری از استان ها از مزایای مرزی بهره مند می شوند البته در برخی استان ها تمام نقاط و در برخی، شماری از بخش ها و شهرستان ها مشمول این مزایا است.

وی با اشاره به اینکه در خراسان شمالی، تمام نقاط شهری و روستایی در پنج شهرستان بجنورد، مانه و سملقان، رازو جرگلان، فاروج و شیروان مرزی شناخته شده است، افزود: بر اساس قانون، تمام کارمندان در این شهرستان ها، از فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته بهره مند می شوند و حقوق آنان سه میلیون و ۵۰۰ هزار ریال تا پنج میلیون ریال افزایش می یابد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی  خاطرنشان کرد: این افزایش ۲۰ تا ۲۵ درصدی حقوق، از دی ماه برای نیروهای رسمی و پیمانی اعمال می شود.

وی با بیان اینکه از دیگر مزایای مرزی شناخته شدن شهرستان ها، پرداخت وام ارزان قیمت به متقاضیان اجرای طرح های اشتغال زایی است، یادآور شد: تسهیلات در مناطق کمتر توسعه با نرخ ۴ درصد پرداخت می شود که می تواند سبب رونق کسب و کار و کاهش مشکل بیکاری شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: افزایش حقوق برای کارمندان در شهرستان های مزبور، در بودجه سال آینده هم دیده شده است.