یزد– با انجام تعمیرات ضروری در مولدهای نیروگاه سیکل ترکیبی یزد ۴۰۰ مگاوات به ظرفیت نامی کشور افزوده می شود.

به گزارش انتهاج، مدیرعامل شرکت مدیریت تولید برق یزد در حاشیه بازدید مدیرعامل شرکت تولید برق حرارتی از نیروگاه سیکل ترکیبی یزد با اعلام این خبر افزود: واحدهای G13 و G14 نیروگاه سیکل ترکیبی یزد تا پایان اسفند ماه جاری تعمیر و به مدار برق کشور باز می گردند.
سید محمد حسن جمال الدینی اضافه کرد با برنامه ریزی های صورت گرفته واحدهای G13 و G14 در قالب دو واحد گازی ۱۲۳ مگاواتی به همراه و یک واحد بخار ۱۶۰ مگاواتی در قالب یک بلوک سیکل ترکیبی مجددا راه اندازی و در شبکه برق کشور قرار خواهند گرفت.
مدیرعامل شرکت مدیریت نیروی برق یزد اظهار داشت: حادثه شکست پره توربین در مولد G13 این نیروگاه در اواخر سال گذشته که منجر به آسیب به توربین و پوسته ها گردید و عدم پایداری مولد ۱۴ G نیز منجر به خروج بلوک سیکل ترکیبی این نیروگاه از مدار برق کشور گردید.
وی افرود: جهت راه انداری مجدد واحد G13 اقداماتی در حوزه بازسازی پوسته های توربین و کمپرسور، بازسازی سیستم تحریک مولد، انجام تعمیرات اساسی روتور توربین و کمپرسور و مانند آن در دستور کار تعمیرات این مولد قرار دارد.
جمال الدینی اضافه کرد: درباره مولد ۱۴ G نیز با توجه به مشکلات موجود بر روی این مولد مقرر شده تا در مرحله اول شناسایی و عیب یابی صورت گرفته و در صورت نیاز دمونتاژ و مونتاژ مولد صورت پذیرد.
جمال الدینی با اشاره به برگزاری نشست مشترک بین مدیر عامل شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی با شرکت تولید نیروی برق شرق، شرکت مدیریت تولید برق یزد ، شرکت تعمیرات نیروگاهی و پژوهشگاه نیرو جهت بررسی وضعیت مولد ها و اقدامات صورت گرفته برای تعمیر این واحدها،اظهار داشت: در این جلسه بر بهره برداری مجدد از این واحدها در موعد مقرر در مداربرق کشور تاکید گردید.

شایان ذکر است نیروگاه سیکل ترکیبی یزد تولید با ظرفیت نصب شده حدود ۱۰۰۵ مگاوات ، یکی از بزرگترین نیروگاههای منطقه جنوب شرق کشور می باشد و نقش به سزایی در پایداری شبکه برق منطقه دارد.