کرمان – مدیرعامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری کرمان گفت: روند گلکاری فضاهای سبز شهر کرمان ادامه می یابد.

به گزارش انتهاج، یدالله علیزاده از گل کاری فضاهای سبز میدان ازادی و چهارراه سمیه خبر داد و عنوان کرد: هم اکنون عملیات گلکاری بلوار جمهوری از میدان آزادی تا چهارراه امام جمعه و مثلثی ابتدای هزار و یک شب در حال انجام است.

علیزاده، با اشاره به اینکه کاشت گل های داوودی در محدوده یاد شده هم اکنون توسط شهرداری منطقه دو و با نظارت کارشناسان این سازمان در حال انجام است، عن.ان داشت: پارک مادر نیز حال آماده سازی برای کاشت است.