سرپرست امور منابع آب شیروان گفت: بارندگی‌های سال جاری ۱.۵ میلیون مترمکعب به حجم آب مخزن سد بارزوی این شهرستان افزوده است.

سرپرست امور منابع آب شیروان گفت: بارندگی‌ های سال جاری ۱.۵ میلیون مترمکعب به حجم آب مخزن سد بارزوی این شهرستان افزوده است.

به گزارش انتهاج، بهزاد بهلولی با اشاره به اینکه میزان بارندگی های این شهرستان از ابتدای امسال ۷۰ میلی متر بوده است، گفت: بیشتر خجم افزوده شده به مخزن سد شیروان مربوط به سیلاب های هفته اخیر است.

وی با بیان اینکه هم اینک حجم آب مرده سد بارزو ۸ میلیون مترمکعب است، گفت: در حال حاضر ۴۴ میلیون مترمکعب آب در سد بارزو ذخیره شده است اما ۵۰ درصد ظرفیت این سد همچنان خالی است.

سد بارزوی شیروان، پس از شیریندره مانه و سملقان، دومین سد بزرگ خراسان شمالی به شمار می آید که توان ذخیره سازی مخزن آن ۹۲ میلیون مترمکعب است و هم اکنون حجم تراز و ایمنی پایدار این سد ۸.۵ میلیون متر مکعب است.

سد بارزو در سال ۱۳۸۱ با هدف مهار و کنترل سیلاب های فصلی و تامین قسمتی از آب صنعت، آشامیدن شهر شیروان و کشاورزی اراضی پایاب به بهره برداری رسید.

توان تنظیم آب این سد سالانه ۴۴ میلیون متر مکعب و گنجایش مخزن آن ۹۲ میلیون متر مکعب است.

سد بارزو در ۴۰ کیلومتری شمال شهر شیروان قرار دارد.

سرپرست امور منابع آب شیروان در انتها با بیان اینکه بارندگی ها در ظرفیت حجم آب سد گلیل این شهرستان تاثیر چندانی نداشته است، افزود: بارندگی ۲ روز گذشته در شیروان به طغیان رودخانه های این شهرستان منجر نشد و تنها رودخانه بالادست سد بارزو را سیلابی کرد.