مدیر عامل شرکت مدیریت تولید برق یزد گفت: با همت و تلاش کارکنان نیروگاه یزد به میزان 353 هزار و 360 مگاوات ساعت برق تولید شد که در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته، 12 درصد افزایش تولید را نشان می دهد.

به گزارش انتهاج، مدیر عامل شرکت مدیریت تولید برق یزد گفت: در آبان ماه سال جاری که از طرف مقام معظم رهبری به نام سال جهش تولید نام گذاری شده است ، با همت و تلاش کارکنان نیروگاه یزد به میزان ۳۵۳ هزار و ۳۶۰ مگاوات ساعت برق تولید شد که در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته، ۱۲ درصد افزایش تولید را نشان می دهد.
محمد جعفری در ادامه افزود:در ۸ ماهه سال جاری بیش از ۶۷/۷ درصد از انرژی تعهدی نیروگاه طبق برنامه محقق شده است.
خاطر نشان می گردد نیروگاه سیکل ترکیبی یزد با قدرت اسمی حدود ۱۰۰۵ مگاوات نقش بسزایی در تولید برق و پایداری شبکه منطقه جنوب شرق کشور ایفا می کند.