یزد- مدیر امور آبفای اردکان از عملیات بازسازی چاه های شماره 10 و 13 در این شهر خبر داد.

به گزارش انتهاج، مخلصی با اشاره به مشکل تامین آب شهر اردکان و ضرورت تامین آب از منابع داخلی گفت: این عملیات با هدف بهبود کیفیت و افزایش دبی چاه ها اجرا گردید.

 وی خاطرنشان کرد : عملیات بهسازی چاه های شماره ۱۳ و ۱۰ ، با اعتباری بالغ بر ۱۵۰۰ میلیون ریال اجرا و پس از انجام مهندسی مجدد و تعویض پمپ و لوله آبده در مدار بهره برداری قرار گرفت.

وی افزود : با بازسازی این دو حلقه چاه ،۴۰۰ مترمکعب آب در شبانه روز به ظرفیت تامین آب این شهر افزوده شد.