یزد- رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان یزد در کارگروه تسهیل و رفع موانع توليد گفت: در این کارگروه به صورت خلاصه آخرین وضعیت کارگروه یاد شده طبق روال همیشه تبین شد.

به گزارش انتهاج، علمدار یزدی افزود: تاکنون ۲۲۱  جلسه اصلی، ۱۵۹ کمیته تخصصی و ۲۸۱۳ مورد نشست کارشناسی برگزار شده است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اضافه کرد: ماحصل این کارگروه پنج هزار و ۷۸۲ مورد مصوب برای ۵ هزار ۵۲۹ فقره پرونده مطرح شد.

وی تصریح کرد: مباحث بانکی، تامین اجتماعی، گاز،  مالیاتی برق و سایر موارد از جمله عمده مواردی است در این کارگروه مورد بررسی قرار گرفته است.

دبیر کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان ادامه داد: مباحث بانک، تامین اجتماعی و مالیاتی بیشترین مواردی است که در کارگروه یاد شده مورد بررسی قرار گرفت.

وی اضافه کرد: در این جلسه تصویب تسهیلات رونق تولید جدید برای ۲۶ واحد که جمعا ۱۳۲٫۹میلیارد تومان مصوب شد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان یزد ادامه داد:این تسهیلات هم در قالب سرمایه در گردش و هم ثابت است.

علمدار یزدی گفت: برای سرمایه در گردش ۱۷ واحد مبلغ ۱۱۴ میلیارد تومان باعث تثبیت اشتغال ۱۶۵۳ نفر خواهد شد.

دبیر کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان گفت : برای سرمایه ثابت هم  ۹واحد ۱۸٫۹میلیارد تومان و ایجاد اشتغال جدید  ۳۳ نفر را به دنبال خواهد داشت.

علمداریزدی افزود: تسهیلات تبصره ۱۸ که مجموعا ۲۳ واحد در قالب های مختلف سرمایه در گردش و ثابت به مبلغ ۷۳٫۴میلیارد تومان مصوب شد.

وی خاطر نشان کرد:” مجموعا دراین کارگروه ۴۹ واحد در قالب رونق تولید با ۲۰۶٫۳ میلیارد تومان ، برای دریافت تسهیلات به بانک‌های عامل معرفی شدند.

وی افزود: یک طرح نیمه تمام صنعتی در شهرستان ابرکوه در جهت تولید با مشکلاتی روبرو شده بود در این جلسه به انجمن تخصصی مربوطه معرفی شد که یک هفته مهلت مشخص شده نظر کارشناسی را به دبیرخانه اعلام کند.