بجنورد – به گزارش انتهاج به نقل از روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه خراسان شمالی مجتبی شکوری از الزام استفاده از کارت سوخت شخصی از تاریخ ۲۰ مردادماه خبر داد و اظهار کرد: این طرح را باهدف جلوگیری از سوءاستفاده و مقابله با قاچاق سوخت اجرایی خواهد شد.

مدیر شرکت پخش فرآورده‌های نفتی خراسان شمالی استفاده از کارت سوخت شخصی را به منظور مدیریت بهینه توزیع سوخت دانست و گفت: به‌منظور جلوگیری از قاچاق بنزین به‌ویژه با تشدید قاچاق از مرزها، تصمیم بر این شده که تحویل بنزین به خودروها و موتورسیکلت‌ها، از تاریخ ۲۰ مردادماه، صرفاً با استفاده از کارت سوخت درسراسراستان انجام شود.

وی در همین راستا از مردم خواست به‌منظور کسب اطمینان از صحت عملکرد کارت سوخت، مالکان کلیه خودروها و موتورسیکلت‌ها تا پایان تیرماه حداقل یک‌بار از کارت سوخت شخصی خود استفاده کنند.