دبیر شورای هماهنگی بانک های خراسان شمالی گفت: همه بانک های این استان ملزم به داشتن یک باجه برای دریافت وجوه نقد شدند.

دبیر شورای هماهنگی بانک های خراسان شمالی گفت: همه بانک های این استان ملزم به داشتن یک باجه اختصاصی برای دریافت وجوه نقد شدند.

به گزارش انتهاج، هدایتی با تاکید بر اینکه  بانک ها یکی از مکان های آلوده برای احتمال انتقال ویروس کرونا است، بیان کرد: علاوه بر الزام بانک ها به داشتن باجه اختصاصی برای دریافت وجود نقد، ۱۰ دستگاه خودگردان در استان نصب شده است که مردم می توانند بدون مراجعه به بانک ها، از طریق این دستگاه ها وجوه نقد خود را انتقال دهند.

وی ادامه داد: فعالیت این دستگاه به صورت آنی است، حساب ها منظور می شود و رسید به مشتری ارائه می دهد.

به گفته وی از ۱۰ دستگاه مذکور، چهار دستگاه در بجنورد، سه دستگاه در شیروان و سه دستگاه در اسفراین جانمایی شده است.

این مقام مسئول در ارتباط با چک های برگشت خورده در بانک به علت شیوع ویروس کرونا نیز توضیح داد: چک هایی که متعلق به اشخاص بوده و به درخواست مشتری برگشت می خورد، محرومیت ها و محدودیت هایی همچون عدم ارائه تسهیلات، عدم اعطای دسته چک تا سه ماه مشمول نمی شود.

وی تاکیدکرد: از سوی دیگر بنا به دستور استاندار، اداراتی همچون دارایی، بیمه و مالیات نیز اجازه خواباندن چک مشتری ها را در بانک ندارند تا برگشت خورده نشوند.