شیراز– نماینده ولی فقیه در فارس بر لزوم ایجاد ارتباط قوی بین نهاد روحانیت و نیروی انتظامی تاکید کرد.

به گزارش  انتهاج، آیت الله لطف الله دژکام ظهر چهارشنبه در جریان دیدار سردار حبیبی فرمانده انتظامی استان فارس و دیگر فرماندهان لزوم رسیدن به اهداف ترسیم شده نیروی انتظامی را مدنظر قرار دادن اهداف کلان و اسناد بالا دستی نظام برشمرد.

آیت الله دژکام با تاکید بر  الزام ارتباط قوی میان نیروی انتظامی و نهاد روحانیت، دلیل بسیاری از آسیب هایی که ناجا درگیر آن است را عدم فرهنگ سازی مناسب بیان داشت.

وی  ضمن بیان هماهنگ بودن فعالیت های روحانیت با دیگر ارگان های کشور اظهار داشت:  ما، یک جزیره مستقل از دیگر سازمان ها و نهادها نیستیم و همانطور که آنها از کار و تلاش و رویکردهای ما تاثیر می پذیرند، عملکرد آنها نیز بر کار ما اثر می گذارد.

امام جمعه شیراز ادامه داد: مقام معظم رهبری در گام دوم انقلاب تاکید دارند که نهادهای مختلف اجتماعی باید در همکاری با یکدیگر، کار کشور را پیش ببرند و جامعه را سامان دهند..

وی در پایان گفت:توصیه بنده این است که هم افزایی و کار هماهنگ با دیگر سازمانها را بیشتر تمرین کنیم و مد نظر قرار دهیم تا امور اجتماعی ما سامان بهتری پیدا کند.