یزد- دادستان عمومی و انقلاب شهرستان اشکذر گفت: تمامی واحدهای تولیدی و صنعتی تحت هر شرایطی ملزم به رعایت دستورالعمل های ایمنی، بهداشتی و زیست محیطی هستند.
به گزارش انتهاج یزد، محمد جواد زارع بیدکی در حاشیه بازدید از چند واحد نساجی و کشتارگاه بیان داشت: در راستای صیانت و حفظ حقوق عامه و همچنین بررسی میدانی گزارش اداره محیط زیست این حوزه قضایی مبنی بر آلودگی زیست محیطی توسط چند واحد تولیدی و صنعتی بازدید صورت گرفت و مشکلات مربوطه بررسی و تصمیمات لازم در این زمینه اتخاذ شد.
وی اظهار داشت: بنا به مهلت درخواستی از سوی مدیرعامل واحدها مقرر شد پس از گذشت مدت تعیین شده جهت رفع برخی از مشکلات زیست محیطی و بهداشتی این واحدها، مجددا بازدید نظارتی مشترک انجام شود.
این مقام قضایی نظارت و استمرارِ برخورد با متخلفین زیست محیطی را ضروری دانست و تصریح کرد: دادستانی ضمن تأکید بر رفع مشکلات زیست محیطی بدون هرگونه مماشاتی با متخلفین آلایندگی زیست محیطی بشدت برخورد قانونی و قضایی می کند.
زارع ابراز کرد: برای رفع مشکلات در حوزه زیست محیطی، وحدت، هماهنگی و تعامل دستگاه های ذیربط با دستگاه قضا مورد تأکید است.