به گزارش انتهاج به نقل از ایرنا؛بجنورد_ ایرنا _ امام جمعه اسفراین گفت: شهید بهشتی انسانی وارسته ،کم نظیر و مصداق مومنی خردمند بود.